Årets store happening har vore 50årsjubileum til veraringen med bok og stor fest for sauafolket. Tusen takk til alle som bidrog for å få dette til!!  http://nsg.no/nyheter-aktuelt/finnoeyveraring-skriv-bok-om-historia-article5246-1255.htmlFinnøy sau og geit har arangert tre beitekurs saman med sauesatsinga i rogaland.  Lammalunsjen hjå Kirsten og Tor Bjarne var også i år vellykka. Den årlege grillkvelden med Nortura blei i år lagt til Halsnøy og oppmøte blei vel så stort som det har vore på Finnøy. Finnøy sau og geit og Nortura hadde avliving og slaktekurs med 18 deltakerar på lammaloftet.http://nsg.no/nyheter-aktuelt/slaktekurs-med-stian-espedal-fraa-nortura-article4712-1255.html Me har fått ein medesinavtale med Ryfylke Apotek med reduserte prisar på medisiner. Aksel reiste på leiarmøte til RSG i Egersund. 25/9 var det igjen klart for gardskåring på Finnøy. 40 lam blei kåra, beste verlam blei 201240524 Høygutt. Beste risbitver blei 20114040059 Veton med 132 i indeks.http://nsg.no/nyheter-aktuelt/heimakaaring-paa-finnoey-2012-article4966-1255.html