Program;
- Kort informasjon om satsinga
- HOVUDTEMA;
 Helse og lammetap v/ spesialveterinær Siv Meling
 Mine erfaringar med å ta tak i utfordringa v/bonde
- Aktuelt frå Rogaland Sau og Geit
- Saueaktuelt frå slakteria. Alle slakteria er representerte på møta.
Servering.
Vel møtt!

Arr.: Satsinga Auka produksjon i sauehaldet i Rogaland

ROGALAND LANDBRUKSSELSKAP
Postboks 59, Sentrum, 4001 Stavanger
Telefon: 51 56 89 85