Redusert tilvekst på lamma er stadigt eit tilbakevendane tema, seinast i haust under eit møte om avl blei det eit tema. Derfor samlar me no alle krefter på å få oversikt over kor utfordringen er størst. Alle som er med på beitekurset til forsøksringen vil få tilbud om beiteprøvar osv for å få oversikten øve alt som har med beite delen.

Itilegg vil me prøva å finna eit felles tidpunkt som dei fleste kan ta avføringsprøvar på for å få oversikt over status parasittmengden. Veterinær innstittuttet på Sandes kjem på årsmøte å hjelper oss me tidspunkt for prøvetaking og utstyr. Dei vil også komma inn  etter at resultata er klare så me kan ta ein gjennomgang av reslutatet. Me prøver å få det til på2.dag av beitekurset i slutten av mai.

Beitekurs i Time og på Finnøy

NLR Rogaland arrangerer kurs for sauebønder i Time og på Finnøy, i samarbeid med Time sau og geit og Finnøy sau og geit. Vi vil ta opp ulike tema med ekstra fokus på beite og beitekvalitet. Kurset passer for alle som driver med sau, eller som ønsker å starte opp med sau.  Det blir lagt opp til 3 samlinger, fra vinter til høst, med første samling i februar og mars.

Første samling i Time: onsdag 25. februar, fagmøte på Undheim samfunnshus kl. 19.30-22.00

Gjødsling av beite v/ Ingvild L. Nesheim, grovfôrrådgiver i NLR Rogaland.

«Brukbar lønn ved å drive med sau?» v/ Jostein Røysland i Bjerkreim Regnskapslag.

Bygninger til sau v/ Joakim Laurendz, bygningsrådgiver i NLR Rogaland.

Første samling på Finnøy: tirsdag 24. mars, lunch kl. 11.30. Program blir omtrent som i Time, mer info kommer.

Videre blir det beitevandring i mai og fagmøte i oktober. Nærmere informasjon kommer senere.  

Pris: Medlem av NLR Rogaland: kr. 1000 per pers, ikke medlem kr. 1500 per pers. Påmelding innen fredag 20. februar til e-post: rogaland@nlr.no eller tlf. 51789180.