På gården Ytre Ladstein driver Halleland (53) en produksjon basert på gris, ammekyr og 110 vinterfora sauer av typen NKS.
 
Slutt på heiabeitinga

Mens flere av besetningene fra øyene i Boknafjorden tidligere hadde sine sommerbeiter inne i Ryfylkeheiene, lar de fleste saueholderne på Finnøy nå dyra
Beite hjemme på kulturbeitene på øya. Transporten til heis er både kostbar, lang og slitsom for dyra, så man velger å benytte egne ressurser rundt gården. Fordelene er mange, men innvollsparasittene er en utfordring.
 
Tok tak

Gaute Halleland har sittet 20 år i styret i Finnøy Sau og Geit. I 12 av dem var han lokallagsleder, men i fjor valgte han å trekke seg ut. I stedet prøvde han å gjøre en innsats når det gjaldt medlemsverving.
- Tidligere har vi kanskje vært litt slappe i forhold til dette, sier Halleland, som sammen med sitt gamle styre skjønte at noe måtte gjøres.
 
Utfordring

Det er ikke bare enkelt å samle medlemmer i en øykommune. De fleste av lokallagets medlemmer bor på hovedøya Finnøy. I tillegg består kommunen av en rekke andre små øyer. Tidligere var det også flere andre lokallag i kommunen, men de fleste av disse er nå nedlagte, og de tidligere medlemmene står dermed uten lokallag.
- Man skulle kanskje tro at det da var naturlig å få dem inn som medlemmer i Finnøy Sau og Geit, og noen har vi greid å verve, sier Halland. - Men det er ikke nødvendigvis så lett for de andre øyboerne å komme seg til og fra Finnøy til medlemsmøter og andre arrangementer på kveldstid. Derfor har vi forståelse for at ikke alle er interessert, sier han.
 
Noen angrer

Likevel greide Gaute Halleland å toppe fjorårets verveliste i NSG sammen med kollega Bjarne Berge i Kvinnherad. Riktignok fikk han bare godkjent 8 av de 11 nye medlemmene han vervet gjennom sommeren, men at noen angrer på innmeldelsen, og dermed ikke betaler kontingenten likevel, er sånt som skjer for alle ververe.