Tema blir opptrening av gjetarhund, samt at me prøver å få til eit aktivt miljø for gjetarhund i Finnøy og Rennesøy. Johannes Skårland frå Strand blir med.