Her er Askild med eit av dei beste lamma. Kjem tilbake med meir når kåringsstatestikken er klar.