Saker:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Val av møteleiar
  3. Årsmelding
  4. Rekneskap
  5. Innkomne saker
  6. Val

Styret:
Leiar: Gaute, på val
Kasserar: NSG Alv, på val
Kasserar: veraring, Aksel
Veraringkontakt: Per Sigve, på val
Skrivar: Trond
1. varamedlem: Harald, på val
Revisor NSG, Elise Lunde, på val
Revisor veraringen, Anna Lauvsnes
Valnemd Gudmund Vestbø, på val og Solfrid Skadsem