Saker:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Val av møteleiar
  3. Årsmelding
  4. Rekneskap
  5. Innkomne saker
  6. Val

Styret:
Leiar: Gaute, på val
Kasserar: NSG Alv,
Kasserar: veraring, Aksel på val
Veraringkontakt: Per Sigve,
Skrivar: Trond på val
1. varamedlem: Harald, på val
Revisor NSG, Elise Lunde,
Revisor veraringen, Anna Lauvsnes på val
Valnemd Ove Geir Vestbø og Solfrid Skadsem på val

 

Ny organisjonsmodell for veraringen, Elise Lunde

Medesinavtale Ryfylke apotek, Asta Maria Franklin og Sæunn Kristjansdottir

Grovforpruduksjon til sau, Rangvall Gramstad