Det kjem 4 dommerar, to blir på Finnøy mens dei to andre reiser rundt på dei andre øyane. Opplegget på Finnøy blir som sist med kåring for veraringmedlemene hos Gaute frå kl.09.00. Felleslunsj for alle sauainntreserte ca.kl. 12.00. Frå kl.13.00 blir det kåring for dei andre besetningane hos Tor Bjarne.Husk innmelding av lamma frå 10/9!!!!!