Finnøy sau og geit har tilbud om gjetarhundkurs,klyppekurs, seminkurs og slaktekurs i haust.Me kjem tilbake med tidspunkt for kursa når det er avklart. Bra om me kan få tilbakemeldingar på om det er aktuelle kurs. gaute@hesbynett.no