Årsmøte i Finnøy Sau og Geit og Finnøyveraring valgte Hadle Austbø som ny leiar etter Gaute Halleland som gjekk av etter 21 år i styret og 12 år som leiar. Harald Lunde gjekk også ut etter 15 år, ny inn blei Gerd Bø og Leif Endre Vignes gjekk ut som revisor, ny Solfrid Skadsem.