Styremøte 9/5-19 Finnøy Sau og Geit

 

Til stede:

Gaute Halleland, Per Sigve Flesjå, Karl Andreas Vignes, Alf Nessa, Hadle Austbø, Gerd Johanne Bøe

 

  1. Registrering av laget i Brønnøysund, MVA registrering, signering av protokoll
  2. Aktiviteter 2019:

September Grillaksjon

Oktober Finnøy Sau og Geit til Fogn, invitere Sondre/Marita m/tema

  1. Medlemsverving
  2. Medlemsfordeler:

Billige værer fra væraringen, rabatt på medisin, lammalunsj

  1. Økonomi:

-annonser på facebook

-gjennomgang av regnskap (underskudd)

-dugnad Tomatfestivalen