Bli med på ein sosial kveld, Aksel Tungland kjører buss. Påmelding til Gaute.

Den Islandske filmen «Stabukker» er ein sorgmunter film full av varme og vemod, spøk og alvor, og med stor kjærleik til alle einstøingane på landsbygda.
Den handlar om to brødre som driv med sau og der sauen er heile livet. Dei har ikkje snakka saman på 40 år og kommuniserer gjennom gardshunden som spring mellom dei med lappar. Då skrapesykje rammer sauene, må brødrene leggje
gammalt uvennskap til side for å redda det kjæraste dei eig.
Ein sjarmerande og gripande komedie
Ein folkeleg og fornøyeleg film
Ein unik film om unike stabukkar
Se trailer her: https://www.youtube.com/watch?v=Q3RZhnQe_Tg
KJØP billettar på: http://www.sfkino.no/sandnes/ eller på kinoen.