Fogn bondelag med Gerd Bø som primus motor og Finnøy Sau og Geit innviterte til medlemsmøte på Fogn. På Fogn er det mange dyktige sauabønder som satsar på sau også i framtida. Ca. 20 bønder møtte opp, noko som er svært bra.

Tema var medlemskap i NSG og villsau.

Leiar i RSG Ole Jonny Espevoll fortalde om den jobben NSG gjer for sauaneringa både lokalt og nasjonalt. Han gjekk gjennom medlemmsfordeler som medlemene får gjennom medlemskap i NSG, og nokon fekk seg ein overaskelse over alle fordelene.

Hadle Austbø frå Finnøy villsaulag fortalde om erfaringane han har fått om villsau. Austbø har hatt villsau i 10 år og sett at forutsetningane har forandra seg i negativ retning på på tiskuddsia og frå slakteria. Men det er forsatt mange positive sider med villsau.