Desse møtte: Per Sigve, Karl Andre, Alv, Harald og Gaute. Forfall frå Aksel og Trond.

1.Karl Andre overtar som kasserar i veraringen etter Aksel og Tor Bjarne tar over som 1.vara og ansvaret for lammalunsjen.

2.Veraringen betaler 8000kr. til Per Sigve for flytting av verane.