/Fylkeslag/Rogaland/Lokallag/Finnøy Sau og Geit/Bilder/Lende klauv.htmHermund Lende og Siri Kvam Haugland var dyktige instruktørar for ein flott gjeng med unge sauabønder. Tydelegt at det har vore eit generasjonsskifte blant saubøndene på Finnøy denne sommaren, mange flotte ungdommar av begge kjønn kom, og dei fleste hadde meldt seg på via fb. :-) Les meir om halte sauer her: http://animalia.no/Sauehelsenett/Problemstillinger/Halthet/