I 2019 gjekk årsmøtet inn for at framtidige årsmøter skal avhaldast den siste onsdagen i januar, slik at det skulle ha vore onsdag den 26. januar i år. Grunna den noverande Covid-situasjonen, med aukande smittetal, ser me oss nøydde til å utsetje årsmøtet til den 9. februar, på aktivitetshuset på Hjelmeland, kl. 19.30.

PÅMELDING til Sven, 928 62 410.

 

Med venleg helsing 

styret i Hjelmeland sau og geit