Velkomen til årsmøte i Hjelmeland sau og geit!

Sakliste:

  1. Velkommen.
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
  3. Val av møteleiar, referent, og to personar til å skriva under møteprotokollen.
  4. Årsmelding 2019.
  5. Rekneskap 2019.
  6. Val

a)  Styreleiar for 1 år.

b)  To styremedlem for 2 år

c)  Ei utsending til årsmøtet i Hjelmeland samfunnshus og teaterlag, 1 år.

d)  To utsendingar til årsmøte i Rogaland Sau og geit den 14. – 15. februar.

e)  To revisorar, 1 år.

f)  Eitt nytt medlem til valnemnda.

  1. Vervekampanje i Hjelmeland sau og geit, me ønskjer fleire medlem.
  2. Innspel til jordbruksforhandlingane, forslag til innspel blir diskutert.
  3. Innmelde saker.

 

Kjell Åge Thorsen, nestleiar i Rogaland sau og geit, kjem og held innlegg

 

Premiering av beste vêrlam i typane NKS, farga spæl og kvit spæl.

 

Saker som skal takast opp på årsmøtet, må meldast inn til styreleiar innan 24. januar 2020.

 

Middag, dessert og kaffi.

VEL MØTT!

 

Sven Gil Westersjø (leiar)

Telefon 928 62 410