Dark Overlay

Lokallagsstyre Karmøy Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Odd Inge Fikstveit Tønnesen Leder 413 74 309
Lisa R. Langåker Nestleder 915 99 926
John Stange Styremedlem 913 89 210
Emil Sørheim Varamedlem 977 97 160
Ole Johnny Hauge Kasserer 915 79 901
Brit Therese Kristiansen Sekretær 482 82 888