Hå Gjætarhundnemnd
arrangerer også i år kurs for nybegynnere og andre i bruk av gjeterhund. Kurset er for medlemmer i Norsk Sau og Geit, starter onsdag 25. juni 2014, og går over 7 uker pluss en avsluttende telvling 13. august. Undervisningen foregår hos Martin Siqveland, Elgane 110, Varhaug.
Pris: kr. 500,-. Medlemskap i NSG kan tegnes fra kr. 300,-.

Påmelding til Glenn Tore Risa, tlf. 415 32 671 eller på e-post: gle-ris@online.no innen 18. juni.