Lokallag eller medlemmer i RSG som arrangerer kurs blir støttet med Kr1000,00 for helgekurs, og Kr 2000,00 for kurs over 8 kvelder.

Kursholder må være godkjent instruktør tilknyttet RGL.         

Kurset må annonseres på nettsidene til RGL senest 14 før oppstart.

Annonseringen må inneholde sted, tidspunkt og instruktør.

Etter avholdt kurs sendes deltakerliste og rapport med søknad om støtte til RGL.