Tilitsverv Navn Mob. E-post
 Leder:  Jan Tore Brattebø  918 74 177  jtbrattebo@hotmail.com
 Nestleder  Johannes Skårland  976 33 571  johannes.skarland@gmail.com
 Kasserer:  Jane Espevoll  976 08 685  jane.espevold@gmail.com
 Sekretær::  Jacob Vetrhus  466 47 979  jvetrhus@gmail.com
 Styremedlem:  Hartvik Johnsen  913 85 639  hartvigjo@hotmail.com
       
 1. Varamedl.  Erlend Kvinnesland  992 30 887  
 2. Varamedl.  Sven Kverneland  900 37 767  
 3. Varamedl.  Sverre Nordbø    
       
Nettsidene

Jacob Vetrhus

Jan Tore Brattebø

466 47 979

918 74 177

 jvetrhus@gmail.com

 jtbrattebo@hotmail.com