Tilitsverv Navn Mob. E-post
Styret i Rogaland gjeterhundlag 2017
 Leder: Jacob Vetrhus 46 64 79 79 rogaland.gjeterhundlag@gmail.com
 Nestleder: Hartvik Johnsen 91 38 56 39  hartvigjo@hotmail.com
 Kasserer:  Bernt Undheim  93 28 02 96  bsusmale@frisurf.no
 Sekretær:: Johannes Skårland  97 63 35 71  johannes.skarland@gmail.com
Styremedlem: Jon Gerhard Haakull  48 23 04 03  gerhard_haakull@hotmail.com
       
 1. Varamedl.  Hanne Lundal    
 2. Varamedl.  Arnt Erik Eid Andersen    
 3. Varamedl.  Kurt Kristensen    
       
Nettsidene Jacob Vetrhus 46 64 79 79  jvetrhus@gmail.com