Tilitsverv Navn Mob. E-post
 
 Leder: Jacob Vetrhus 46647979 rogaland.gjeterhundlag@gmail.com
 Nestleder: Hartvik Johnsen 91385639  hartvigjo@hotmail.com
 Kasserer:  Sven Kverneland    
 Sekretær:: Ingar Ivesdal    
Styremedlem: Jon Gerhard Haakull 48230403  gerhard_haakull@hotmail.com
       
 1. Varamedl.  Hanne Lundal    
 2. Varamedl.  Arnt Erik Eid Andersen    
 3. Varamedl.  Kurt Kristensen    
       
Nettsidene Jacob Vetrhus 46647979  jvetrhus@gmail.com