Det vil bli enkel servering. Vi håper så mange som mulig kan komme, da det er spennende tider med mulig omorganisering og søknad om NM 2017 er sendt. Se vedlegg for fullstendig saksliste og årsmelding.

Instilling fra valgnemda til valg:

Leder :   Eirin Aarsland  (ny) for 1 år.

Styremedlem: Johannes Skårland for 2 år

                      Jacob vetrhus for 2 år

Varamann : 1 Jonathan Gerhard Håkull (ny) for 1 år

                  2 Sven Kverneland for 1 år

                  3 Sverre Nordbø for 1 år

Revisor 2 år: Henning Skeie for 2 år.

Sakliste