styremøtet 16. november ble styret enige om at datoen for årsmøtet i Rogaland gjeterhundlag i 2020 blir lørdag, 1. februar.  Saksliste vil bli sendt ut til alle medlemmer senest innen 14 dager før, ihht vedtektene for laget.