Kr 700 Påmelding til Lise Vistnes tlf  92637179

Kurset avsluttes med kl 1 prøve  søndag 15. mars

 

Fellestreninger for kursdeltakere

Lørdag 10. januar

Lørdag 24. januar

Lørdag 7. februar

Lørdag 21. februar

Lørdag 7. mars