Det er nå to år siden forrige instruktørkurs ble avholdt i Rogaland.  Denne gangen har vi fått med oss Linn Kristin Flaten, som er ny hovedinstruktør. Erlend Kvinnesland på Torvastad, Karmøy stiller med treningsfelt og sau. 

Vi ønsker også å legge til rette for en sosial samling på lørdagskvelden for de som deltar på kurset. 

Kurset er et oppdateringskurs for allerede godkjente gjeterhundinstruktører og del to for instruktøraspiranter under utdanning.  Ettersom opplæringsprogrammet for instruktører er under revisjon, vil vi sørge for at de som har startet opp etter nåværende modell skal få fullføre utdanningen før nytt program iverksettes. 

Det er sendt ut informasjon på e-post til alle instruktørene med lenke til påmelding.  Har du ikke fått e-posten, ta kontakt med rogaland.gjeterhundlag@gmail.com eller Anita Vikingstad (915 22 908). Påmeldingsfristen er 7. februar.