Vi ønsker å kunne kontakte medlemmene av Rogaland Gjeterhundlag på en mest mulig effektiv måte, og å sikre oss at viktig informasjon kommer fram til medlemmene våre. Vi ønsker derfor å oppdatere kontaktinformasjonen til alle våre medlemmer. I dag er også e-post for mange den mest effektive kommunikasjonsformen, og vi ber derfor også om e-postadresser. Vi håper så mange som mulig av medlemmene våre medlemmer fyller følgende skjema: