Konkurransene går i klasse tre med deling og singling, om tiden tillater det.

Arenaen er lagt til jordene hos Lars Rune Hole, og har en henteavstand på 300 meter.Under konkurransene tevles det med 5 dyr, fire sauer og ett lam. De er av typen Norsk Kvit Sau og tilhører Johannes Skårland.

Startliste lørdag 19. oktober

Startliste søndag 20. oktober