ÅRSMELDING 2012

FOR

        SAUDA SAU & GEIT

 

Styret i 2012 har vore:                                

Leier: Dagfinn Birkeland                   (på val)           Revisor:           Ordin Søndenå

Nestleiar: Anders Tysseland              (påval)                                     Reidar Vatne

Kasserer: Håvard Lunde

Skriver: Øystein Dahl Fiveland                                 Val nemnd:      Nils jarle Sandanger

Styremedlem: Ragnhild Johannsen   (påval)                                      Kai Saua Årthun

Varamedlem: Karl Gustav Lofthus

Varamedlem: Jan Reidar Løland

                                  

Utsendinger til fylkesårsmøte:

Dagfinn var utsending på Utstein Kloster Hotell AS Mosterøy, 9.-10. mars.

Temaer som var oppe var blant annet:

Målprisen for lammekjøtt må aukast med kr. 5.-.

Det er og viktig for næringa å ta godt vare på nye og unge bønder. Få dei med i NSG!

Apotekavtalen skal vera lik for alle Apotek1 i Rogaland

 

Leiarmøte 12. & 13. oktober 2012

Temaer som var oppe var blant annet:

Toksoplasmose prosjektet.

Skuddpremie på rev.

Rovdyr uttak.

 

Styremøter:

Det er holdt 3 styremøter i 2012.

 

Medlemsmøte:

Det er ikke holdt noe medlemsmøte i 2012.

 

Ull innlevering:

I år fortsatte vi med levering direkte på bil og dette ser ut til å vere en ordning som fungerer veldig bra.

Totallengde av ull rimelig stabil.

 

Kåring av værlam:

Det vart også i år Gardskåring den 20.09 med Olga Espevold og per Johan Lyse. 13 lam vart kårte.

 

Medlemstall.

Det kan konstanters en liten nedgang i medlemstallet på 4 stk (60 stk 2011), 56 medlemmer i 2012.

 

Fiveland, 24. januar 2013

Øystein Dahl Fiveland

Skriver.