ÅRSMELDING 2018
SAUDA SAU & GEIT


Styret i 2018 har vært:
Leder: Dagfinn Birkeland
Kasserer: Håvard Lunde
Skriver: Øystein Dahl Fiveland
Styremedlem: Jorunn Øye
Styremedlem: Karl Gustav Lofthus
Varamedlemmer: Jan Reidar Løland & Einar Stålesen


Val nemd: Gjermund Fiveland og Johannes Herheim
Revisorer: Reidar Vatne


Utsendinger til fylkesårsmøte:
Dagfinn var utsending på fylkesårsmøte, Stavanger, 23.-24, februar.
Ledermøte i Rogaland Sau og Geit:
Dagfinn var på ledermøte i RSG, 19.-20. oktober. Blant tema som var oppe, var hvordan øke inntektene til småfenæringa, grovforsituasjonen, rovdyr og overskudd på slakt.


Styremøter:
Det er holdt 4 styremøter i 2018.


Medlemsmøte:
Det er ikke holdt medlemsmøter i 2018.


Ull innlevering:
Det er også i år organisert ull levering direkte på bil, stabil mengde med ull, en liten nedgang men dette er nok med grunnlag i endringer i klippe mønster.


Bønder i byn:
Selv om Sauda var den våteste plassen i landet med hele 181,6 mm regn denne helga, trosset arrangørene været og nok en gang ble Årets bønder i byn en festdag i sentrumsgatene. 
Dette er femte året landbruksnæring bidrar med å trekke både utenbygds og lokale til sentrum.  Selv med det dårlige været var mye folk nedom sentrum, dette viser at folk sett pris på arrangementet og dagen begynner å stå støtt i Saudafolks haust eventer. Også i år fikk de oppleve diverse aktiviteter, som kåring av lam, dyre utstillinger, saueklipping, salgsboder og traktor kortesje.
Bønder i byn er et velfungerende samarbeid mellom Sauda Sau & Geit, Bondelaget, Skogeigarlaget og Handelsstanden i Sauda. 

Kåring av værlam:
Det ble også i år holdt kåringsjå på Rådhusplassen under bønder i byn dagane. 6 utstillere viste frem 32 værlam, i tillegg kom saulam som ble stilt ut for dommerne Lars Egil Bakka og Øystein Bjelland. Vi har hatt en økning i utstilte værlam og 94% av lamma ble kåra.

Beste NKS værlam: Karl Anders Fløgstad    
Beste spelvær kvit: Kjell Idar Rafdal
Beste spelvær farga: May Kristin Lofthus
Beste NKS saulam: Dagfinn Birkeland
Beste spel saulam: May Kristin Lofthus
Beste saulam åpen klasse: Karl Gustav Lofthus

Tilbakemeldingene fra dommerne, var at det var høgt nivå på lam.
Medlemstall.
Antall medlemmer i laget er stabilt, med 48stk, 49 i 2017.

Valg 2019
Følgende personer er til valg i 2019:
Sauda Sau & Geit
Leder: Dagfinn Birkeland 
Styremedlem: Jorunn Øye Rossebø 
Styremedlem: Karl Gustav Lofthus
Varamedlem: Jan Reidar Løland & Einar Stålesen
Revisor Reidar Vatne 
Valgnemnd: Gjermund Fiveland 
Valgnemnd: Johannes Herheim
Sauda Beitelag:
Leder: Ove Guldbrandsen 
Sikringsradiolaget
Leder: Sverre Gustav Birkeland 

Fiveland, 03. februar 2019
Øystein Dahl Fiveland
Skriver.