Resultater

Vêrlam
Norsk kvit sau (NKS):
1.premie: Karl Anders Fløgstad
2.premie: Dagfinn Birkeland
3.premie: Karl Anders Fløgstad

Kvit spælsau:
1.premie: Kjell Idar Rafdal

Farga spælsau:
1.premie: May Kristin Lofthus

Små rasar:
1.premie: Katrine Tengesdal

Beste vêr, alle rasar (dommarpoeng):
Karl Anders Fløgstad

Beste vær, alle rasar (avlspoeng):
Kjell Idar Rafdal


Saulam (missekonkurranse):

Finaste NKS saulam:                 Karl Gustav Lofthus
Finaste farga spælsaulam:        May Kristin Lofthus
Finaste kvit spælsaulam:           May Kristin Lofthus
Finaste smårasar saulam:         Karl Gustav Lofthus