Etter at ballen har låge død lenge, er det no fart på heimesida til Sauda Sau & Geit! Her vil me forsøka å leggja ut nyttig informasjon om hendingar, referat frå møte, bilder og anna nyttig slik at det vil bli lettare for deg, som medlem, å halde seg oppdatert.