STYREMØTE SAUDA SAU & GEIT

 

STYREMØTE, 2014-16.01

 

Disse møtte: Dagfinn Birkeland, Anders Tysseland, Håvard Lunde, Ragnhild Johannsen, Øystein Dahl Fiveland, Sverre Gustav Birkeland og Ove Guldbrandsen.  

Saker:

Leier møte:

Dagfinn informerte, at det blir leier møte den 15 februar, ønske om at en i styret har anledning til å være med til Sand.

Årsmøte/Årsfest:

Det blir prøvd med samme opplegg som i fjor på Kløver, Dagfinn forespør om det er muligheter for å ha dette 15, februar. (senere korrigert til 8, februar). Alle må prøve å ha papirene/regnskapene klare til over helga.

Regnskapet:

Håvard informerte om et regnskap som gjekk noe i pluss, i tillegg har vi bra med penger i banken.

Valg:

Generelt om hvem som er på valg i år, skriver sende liste til Dagfinn om hvem som er på valg, slik at han kan ta dette med valg komiteen. (Svein Ramsnes og Einar Stålesen)

Skuddpremie på rev:

Det er generelt sett mye rev i Sauda, på grunnlag av dette vedtok styret enstemmig og heve skottpremien fra 300 til 400 kr. Skuddpremien på rev er da inklusiv støtten fra kommunen 600 kr. Vi må oppmuntre til jakt av rev.  

Beitelaget:

Ove informerte generelt, ingen tilbakemeldinger på annonse om seint sette dyr, muligens et godt tegn. Men det er hendelser som viser til at folk i rodene må være flinkere til å gi beskjed/ ta med dyr som går igjen sein høstes eller har problemer i heia. Vi har alle ansvar for beitene våre og må gjøre en innsats sein høstes for å få ned sauer i fjellet også naboen sine. Det ble bestemt at vi tar med vedtektene til Beitelaget i årsmeldinga, slik at folk blir oppdaterte på retningslinjene.

Sikringsradiolaget:

Sverre Gustav informerte generelt om radiolaget, Ny link på Ravnafjell etter at lynet tok den gamle, forsikringa dekket dette med en egenandel på 2000 kr. Linken på Reinsnuten fungerer bra.

 

 

Skriver: Øystein Dahl Fiveland