Styremøte 11. juni 2019

Til stede: Johannes Herheim, Mai Kristin Lofthus, Karl Gustav Lofthus, Jorunn Øye og Øystein D Fiveland

Bønder i  byn 
Johannes forespurte om det var noen som såg for seg noe nytt i sammenheng med årets bønder i byn. Styret hadde ingen konkrete ny ting og vi var enige om fortsette suksess oppskrifta frå i fjor. Gjennomgang av diverse ting frå i fjor og så ble vi enige om å ta detaljer når det nærmer seg. Årets bønder i byn er 12 oktober.

Gjeterhundkurs
Vi vil prøve å få til et gjeterhundkurs i høst. Johannes sjekker opp muligheter, og kommer eventuelt opp med info på hjemmeside,/FB/ mail. Suldal Sau og Geit er med i gjeterhund laget, kan dette være aktuelt for Sauda Sau & Geit?

Ullinnsamling
Ullinsamlinga som vi har utenfor sauhuset til Sverre Gustav kan by på utfordringer i og med at det noen ganger blir litt trangt. Styret ønsker å se på alternative plasser, her ble det foreslått plassen utenfor kjøreskolen som et alternativ. Øystein sjekker dette ut og eventuelt forespør om vi kan brukeplassen til høst inn leveringen.

Vinterlandbruksskole
Det er flere som har ønsker om å ta vinterlandbruksskolen, Jorunn har vært i kontakt men det er ingen planer om å ha denne i Sauda foreløpig. Jorunn tar kontakt med bondelaget i Sauda og forespør om ikke det kan være en ide og innhente info om hvor mange som kunne tenkt seg dette og flagge inn om ikke vinterlandbruksskolen kan komme til Sauda de nærmeste årene. 


Haustaktiviteter: 
Suldal Sau og Geit skal sette opp tur til Staur i haust, Johannes sjekker opp og setter opp eventuelt info og påmelding for medlemmer i SS&G.
Det har lenge vært ønske om å få satt opp et klippekurs, dette prøver vi nå å sette opp i haust. Karl Gustav sjekker opp om vi kan få inn en klippe instruktør, grov plan blir påmelding i august og at vi kjører klipping på haustlam i september.
Slaktekurs, det er også ønskelig å ha et slaktekurs i høst, det ble foreslått å ha dette hos Rune Brattås da også med fokus på rett avlivning av dyr. Mulig kursholder kan være Stian Espedal. Johannes sjekker opp muligheter for et kurs i oktober.

Johannes avslutta med å takke for oppmøte.


Skrivar: Øystein