Styret i Sauda Sau og Geit pr. 06.02.2019

Leiar: Johannes Herheim

Nestleiar: Karl Gustav Lofthus

Kasserar: Håvard Lunde

Skrivar: Øystein Dahl Fiveland

Styremedlem: Jorunn Øye

Varamedlem: May Kristin Lofthus

Varamedlem: Jan Reidar Løland

 

Revisor: Reidar Vatne

 

Leiar Sauda Sikringsradiolag: Sverre Gustav Birkeland

Forretningsførar Sauda Beitelag: Ove Guldbrandsen