Årsmøte i Suldal Sau & Geit blir Tysdag den 3/2-2015 på Ryfylke Fjordhotell.

Saker til årsmøte på vera styre i hende innan 31/1-2015.

 

Årsmøte i Suldal Sikringsradiolag blir etter årsmøte i Suldal Sau & Geit er ferdig.