På kåringa på Møgedalsmarknaden 4 okt. 2014 kårte dommarane beste værlam i klassane NKS, Spæl og Andre Rasar. Dommarane var dommarleiar Per Johan Lyse, Siv Holte, Kjell Steinar Løland og Øystein Bjelland.

 

Beste Værlam NKS

Sveinung Havrevoll

 

Beste Værlam Spæl (Delt første plass)

Bjarne Østerhus

Sveinung Havrevoll

 

Beste Værlam Andre Rasar: (Rygja)

 

Helmert H. Litlehamar