Vil du lera nåke nytt? Her kan du få masse god informasjon og råd om bruk av brenning av lyng og utmark som skjøtsel av beite.
Arjen Kraaijeveld frå Høgskulen på Vestlander og Annlaug Fludal frå Norsk Landbruksrådgjeving kjem og held kurs for oss. Dei er dyktige fordragshaldarar og Suldal Sau og Geit anbefalar alle osm er litt intresserte i dette temaet om

Tema for kvelden:

Brenning – ein metode for restaurering og vedlikehald av  utmark / lyngmark. v/ Annlaug Fludal, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland.

Planlegging og varsling av brannvesen v/ Arjen Kraaijeveld, Høgskulen på Vestlandet

Demonstrasjon av utstyr for tenning og sløkking v/ Annlaug Fludal

Gjennomgang av eit praktisk eksempel frå Suldal. Kart og foto. v/ Annlaug Fludal og Torbjørn Normark

Avgrensingslinjer, risikovurdering, mannskap v/ Arjen Kraaijeveld

 

Pause med litt å bita i.

Påmelding innan fredag 6 desember til leiar Torbjørn Nordmark på epost: tnordm@online.no

- Gratis for medlemmer av Suldal Sau og Geit
- 200kr for ikke medlemmer 

Håper du kjem!

Styret, Suldal Sau og Geit