I samband med kåringa av værlam vart det i år arrangert missekåring av saulam. Kvar eigar hadde moglegheit til å stilla med eit saulam i kvar rase.

Her er bilete av dei beste saulamma:

 

Beste Saulam NKS:

Elin Berekvam Steine (Kristian Steine på bilete)

 

Beste Saulam Spæl:

Bjarne Østerhus

 

Beste Saulam Andre Rasar:

Jon Egil Østerhus