I samarbeid med NSG semin skal det haldast seminkurs for geit laurdag 13. feb. hjå Sveinung Skjerahaug i Erfjord. Kurset er lagt opp med ein teoridel, matøkt og ein praktisk del der alle får prøva seg på å inseminera geiter.

Er det interesse for å delta ta kontakt med Sveinung Skjerahaug tlf 95149873