Tilstede: Thorbjørn Nordmark, Sveinung Skjerahaug, Ingeborg Kårstad, Øystein Lofthus, Lena Thjømøe Steine

Forfall: Per Arne Veka

 

Saksliste:

Sak 10-18 Protokoll fra styremøte 05.03.18  

Sak 11-18 Rovdyrsituasjonen 

Sak 12-18 Blåsjøvegen 

Sak 13-18 Felles Grilldag 2.Juni som blei avlyst. 

Sak 14-18 Oppfølging av arbeids- og handlingsplan 2018 

Sak 15-18 Eventuelt 

Protkoll

 

Sak 10-18 gjennomgang protokoll fra styremøte 05.03.2018

 

Sak 11-18

Rovdyrsituasjonen i vårt disitrikt.

-tispe og to valper tatt ut av SNO

-ble sett nye spor april 30 april.

 

SNO, Jon Erling Skåtå ønsker å være med på et medlemsmøte. Suldal Sau og geit er positive til dette. Viktig med informasjon til medlemmer om situasjonen.

 

Sak 12-18
Blåsjøvegen status:

Sendt forespørsel til RSG v/Bjørn Høiland og fylkesmannen.

Har ikke fått noe tilbakemelding fra noen. SSG purrer på fylkeslaget og fylkesmann.

 

Sak 13-18

Grilldag:

Forespørsel sendt i mars til RSG. Fikk veldig sein tilbakemelding på dette.

Dato var samme dag som ryfylkedager. Men måtte avklare en del i forhold til 9 klasse som hadde grilling som dugnad på samme dag. Grilldag ble avlyst i Rogaland på grunn av stor brannfare.
Sender en tilbakemelding til RSG på at det var dårlig kommunikasjon i forkant av grilldag. Informasjon burde vært sendt ut tidligere.

 

Sak 14-18

Oppfølging av arbeids- og handlingsplan 2018.

 

Medlemsmøte 29 august kl19:00 Donelemen:

 • Rovdyrsituasjon 1 time
  Snyltebehandling: Klara, Lena Steine snakker med Klara maks 1 time. Utslepp om våren og innsett på hausten.
 • Reklame om Staur Tur
 • loddsalg? fenalår?

Neste Styremøte 12 september :
- Planlegging Møgedalsmarknad 6 oktober.

 • Husk søknad om kåring. Torbjørn søker.
 • 15 september skal grinder være levert å på plass. Kjøp inn spraymaling og merk!! Ingeborg gir beskjed til de som har grinder.
 • Lage et utlånsskjema for grinder.
 • Nøkkel til bu/garasje på Møgedal, hvem har dette?
 • Øystein sjekker med Per Even excel ark om hvem som kan grille.

 

-Andre saker på Arbeids og handlingsplan for 2018:

 

 • Klippekurs: Sveinung og Ingeborg sjekker opp.
 • Tur til Staur? Hva er stemningen?
 • kurs inseminasjon
 • Lena medlems epost angående beitetilsyn og båndtvang.

 

 

 

Referent:
Lena Steine