Gje melding til grendamennene som melder vidare til Sveinung seinast to dager før levering.

 

Grendamennene er : Johan Guggedal, Ola Jordebrekk, Kristian Steine, Gunnar Steinbru, Tore Moe, Kåre Steine, Ole Sunde, Ola Hauge, Svein Skjerahaug og Ola Jelsa.

 

Hugs å merka sekkene i botn med produsentnr., namn og tal sekker. Det vert opplasta ull KUN hjå grendamennene.