Årsmøte blir 26, januar 2023

Undheim samfunnshus 19.30

Det blir komle på menyen.

Målfrid Grødem Njærheim fra Norsk landbruksrådgiving bli med oss

Vedlagt ligger årsmeldingen.

Årsmelding 2022