Styret i Time SG i 2013. Fra venstre leder Jone Lende, styremedlem Idar Fjermestad, styremedlem Ann Elin Herikstad,sekretær Rune Bauge og nestleder Livar Nedrebø.Kasserer Sveinung Hadland var ikke med da bildet ble tatt.

 

Jone Lende (t.h.) takker Asbjørn Haga fra Rogaland Sau og Geit for innlegget.

Kø rundt pølsebordet

 

Deler av møtelyden

 

Premiering for beste værlam under kåringa i 2012. Fra venstre Magne I. Undheim (beste værlam NKS, Kvit spæl og Farga Spæl), Eivind Prestegard (beste Kjøttværlam og beste Svartfjeslam), Leonard Høyland (beste værlam Ryggja) og Ellen Karin Gudmestad (beste værlam Steigar)

 

Jone Lende ble gjenvalgt som leder i Time SG

 

Nummersalget gikk strykende

 

Gerd Siqveland Engelsgjerd, landbrukssjef i Bjerkreim, orienterte om hva man oppnådde gjennom prosjektet"Auka produksjon i sauehaldet.

 

Maten smaker