Styret i Time sau og geit inviterer til et informasjon og dialogmøte angående kåringa av verlam til høsten.

Møte blir 18. mai 19.30

på Vestly stuva.

Møte er åpent kun for dei som planlegger å kåra verlam i haust. i Time.

Ved spørsmål ta kontakt med Elin Fuglestad på tlf. 47663613

hilsen Styret.