Tema for møtet:
- Mineralanalyser tatt av beitegras i Rogaland sommeren 2013
- Symptomer på mineralmangel og ulike tiltak
- Fôring av sau gjennom vinteren
- Fokus på grovfôr og fôring av sau ved grovfôrmangel.

Vi vil også ha litt tid til å sammenligne resultatene fra beiteprøvene og diskutere med hverandre. Møtet er åpent for alle som er interesserte, og er gratis for medlemmer av NLR Rogaland.

Med vennlig hilsen
Ingvild Steinnes Luteberget