Det blir heima kåring i Time måndag 27 september 2021. Dommara i år er Leif Matnisdal, Torill Undheim og Stein Haugland.

PC kårer blir Leif Matnisdal. 

Påmelding blir til Leif Matnisdal innan den 23 september på mobil 91886165 eller mail lematgnis@online.no