Kurset blir hos Ståle Fjermestad, Fjermestadvegen 565. Vi har ei grense på 12 dyr som kan slaktes, men det er åpent for alle å koma å sjå på og lære.
Kurset er gratis, men av praktiske årsaker må vi ha påmelding innen 3.oktober til Jone Lende på tlf.480 33 033

Stian selger boltepistol og diverse kniver til gode rabatter under kurset. Det blir servert gratis grillmat frå Nortura.

Kom å bli med på en sosial og lærerik dag !!